ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ  ΟΛΓΑ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΟΔΟΣ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 35
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 10675
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107227045