ΚΟΝΤΟΛΑΤΗ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΙΦΙΚΡΑΤΟΥΣ 6
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11634
ΔΗΜΟΣ: ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107229789