ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΕΥΡΥΔΙΚΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 52
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 17455
ΔΗΜΟΣ: ΑΛΙΜΟΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109813443