ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΜΑΡΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΛΕΩΦ.ΣΟΥΝΙΟΥ 39
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 19003
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106123624