ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΥ  ΕΛΕΝΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 3
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 12243
ΔΗΜΟΣ: ΑΙΓΑΛΕΩ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105902110