ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΥ  ΕΛΕΝΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ



ΟΔΟΣ: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 3
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 12243
ΔΗΜΟΣ: ΑΙΓΑΛΕΩ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105902110