ΛΥΡΩΝΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΟΔΟΣ: ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 43
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 14121
ΔΗΜΟΣ: ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102844151