ΕΛΜΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΟΔΟΣ: ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 18450
ΔΗΜΟΣ: ΝΙΚΑΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104918879