ΓΕΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ  ΛΥΔΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 16
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15451
ΔΗΜΟΣ: ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106743342