ΚΑΚΟΥΡΗ  ΓΕΩΡΓΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΔΕΓΛΕΡΗ 7
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15122
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΟΥΣΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2110135616