ΣΚΙΑΔΑΣ  ΑΝΤΩΝΗΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ 91-93
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11526
ΔΗΜΟΣ: ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106926751