ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 41
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15344
ΔΗΜΟΣ: ΓΕΡΑΚΑΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106047337