ΚΟΥΡΔΗ  ΧΑΡΑ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΣΟΛΩΜΟΥ 5
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 10683
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103836055