ΧΡΥΣΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15235
ΔΗΜΟΣ: ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106085105