ΓΡΑΤΣΙΑ  ΦΛΩΡΑ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 37
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15235
ΔΗΜΟΣ: ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106892566