ΤΡΙΓΚΑΣ  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΜΥΚΗΝΩΝ 1
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15235
ΔΗΜΟΣ: ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108043917