ΣΚΑΝΔΑΜΗ  ΙΩΑΝΝΑ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 15
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15235
ΔΗΜΟΣ: ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106820965