ΚΑΤΣΑΜΠΑΝΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΛΕΡΟΥ 15
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 12133
ΔΗΜΟΣ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105762560