ΤΣΕΛΙΟΣ  AΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2-4
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15124
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΟΥΣΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108068650