ΚΟΥΡΟΥΚΙΑΒΟΥΡΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΣΑΡΚΟΥΔΙΝΟΥ 39-41
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11744
ΔΗΜΟΣ: ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109025875