ΦΑΚΙΡΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 3
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 13231
ΔΗΜΟΣ: ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102754845