ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΟΦΙΑ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΓΡΑΜΜΟΥ 31Α
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 14122
ΔΗΜΟΣ: ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102842492