ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΥ  ΝΤΕΛΑ

ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ 31
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11521
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106470502