ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ  ΦΩΤΗΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΟΔΟΣ: ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 118
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 14341
ΔΗΜΟΣ: ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6982979023