ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 8-10
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 18233
ΔΗΜΟΣ: ΡΕΝΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104815511