ΤΣΙΑΠΟΥΛΑ  ΒΑΝΑ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: Τ. ΒΑΣΣΟΥ 15
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11521
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106462650