ΜΑΥΡΟΥ  ΛΙΑΝΑ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: Χ.Ε.ΝΤΟΥΝΗ 23
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 19400
ΔΗΜΟΣ: ΚΟΡΩΠΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106020900