ΟΝΤΡΙΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΜΥΣΤΡΑ 1
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 16673
ΔΗΜΟΣ: ΒΟΥΛΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108955442