ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΣΟΥΛΙΟΥ 43
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 18120
ΔΗΜΟΣ: ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104953468