ΚΑΜΙΝΑΡΗ  ΘΕΟΔΩΡΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΠΛΑΠΟΥΤΑ 8
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15343
ΔΗΜΟΣ: ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106008281