ΠΑΓΑΝΕΛΛΗ  ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 97
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 12135
ΔΗΜΟΣ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105755288