ΜΑΝΩΛΗ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΛΙΒΥΣΣΙΟΥ 82
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 19005
ΔΗΜΟΣ: ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2294091107