ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 17
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 17343
ΔΗΜΟΣ: ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109705255