ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 1
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 12351
ΔΗΜΟΣ: ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105448111