ΣΑΡΛΑΝΗ  ΕΛΕΝΗ

ΓΝΑΘΟΛΟΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΔΡΟΣΙΝΗ 16
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 14562
ΔΗΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108015694