ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΒΥΡΩΝΟΣ 20-22
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 18756
ΔΗΜΟΣ: ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104002966