ΒΥΝΙΟΣ  ΣΩΤΗΡΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΛΕΩΦ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 472
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15342
ΔΗΜΟΣ: ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106392654