ΑΓΑΔΑΚΟΥ  ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 64
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15125
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106127846