ΤΖΑΝΝΟΥ  ΣΤΡΑΤΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε 49
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 14231
ΔΗΜΟΣ: ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102797204