ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15127
ΔΗΜΟΣ: ΜΕΛΙΣΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108033650