ΚΙΑΜΟΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 12
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 16341
ΔΗΜΟΣ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109938471