ΚΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΜΑΡΑΓΔΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΠΡΙΓΚΙΠΑ ΠΕΤΡΟΥ 36
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 16673
ΔΗΜΟΣ: ΒΟΥΛΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108980473