ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΟΔΟΣ: ΑΚΑΔΗΜΟΥ 113
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 56238
ΔΗΜΟΣ: ΕΥΟΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310688480