ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΝΑΘΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΑΡΧΕΛΑΟΥ 10 & ΕΡΜΙΟΝΗΣ 6
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11635
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107236032