ΔΕΜΠΕΛΑΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 97
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 57100
ΔΗΜΟΣ: ΚΟΥΦΑΛΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2391051618