ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΟΣ



ΟΔΟΣ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 302
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11141
ΔΗΜΟΣ: ΠΑΤΗΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102284818