ΒΑΓΓΕΡ-ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ  ΔΑΥΙΔ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΕΡΜΟΥ 8
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 14121
ΔΗΜΟΣ: ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102790341