ΠΑΣΧΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΩΝ 2
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 62124
ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΡΕΣ
ΝΟΜΟΣ: ΣΕΡΡΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2321028016