ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  ΝΙΚΟΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 11-13
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 41223
ΔΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑ
ΝΟΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2410232909