ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΙΔΟΥ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 290
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15451
ΔΗΜΟΣ: ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106723552