ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΣΚΟΥΦΑ1 & ΚΩΝ/ΛΕΩΣ
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 13671
ΔΗΜΟΣ: ΑΧΑΡΝΕΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2117200848